Kok­ko­la: Muis­ti­va­paa­eh­tois­toi­min­nan kou­lu­tus huhtikuussa

Etsi­kö itsel­le­si sopi­vaa vapaa­eh­tois­teh­tä­vää? Kiin­nos­taa­ko muis­ti ja aivoterveysasiat?
Haluat­ko tukea muis­ti­sai­raan ihmi­sen hyvää elä­mää ?Toi­mit­ko jo vapaa­eh­toi­se­na muis­ti­sai­rai­den parissa?

MUIS­TI­VA­PAA­EH­TOIS­TOI­MIN­NAN KOU­LU­TUS KOKKOLASSA
Aika: 15.4, 21.4 ja 22.4.2021
Paik­ka: Muis­ti­luot­sin tilat, Teh­taan­ka­tu 18 b13, Kokkola

Lisä­tie­to­ja ja ilmoit­tau­tu­mi­nen 9.4 men­nes­sä 044 770 0025 Katil­le tai muistiluotsi@suomenselanmuisti.fi
Kat­so esi­te tästä

Niva­la: Muis­ti­va­paa­eh­tois­toi­min­nan kou­lu­tus toukokuussa

Etsi­kö itsel­le­si sopi­vaa vapaa­eh­tois­teh­tä­vää? Kiin­nos­taa­ko muis­ti ja aivoterveysasiat?
Haluat­ko tukea muis­ti­sai­raan ihmi­sen hyvää elä­mää ? Toi­mit­ko jo vapaa­eh­toi­se­na muis­ti­sai­rai­den parissa?

Kou­lu­tus onmak­su­ton eikä vel­voi­ta sinua mihinkään.

MUIS­TI­VA­PAA­EH­TOIS­TOI­MIN­NAN KOULUTUS
Aika: 4.5 ja 6.5 klo 10-15
Paik­ka: Niva­lan kirjasto,kokoushuone, Kal­lion­tie 21
Sisältö:
4.5 Vapaa­eh­tois­toi­min­nan vaih­toeh­dot Muis­ti­luot­sis­sa, muis­tin toi­min­ta ja muis­ti­sai­rau­det ja muis­ti­sai­raan ihmi­sen kohtaaminen
6.5 Vapaa­eh­toi­se­na jak­sa­mi­nen, MuistiKaVeRiksi

Lisä­tie­to­ja ja ilmoit­tau­tu­mi­nen 27.4.2021 men­nes­sä 044 770 0025 Katil­le tai muistiluotsi@suomenselanmuisti.fi

Kat­so kou­lu­tuse­si­te täs­tä: Muis­ti­va­paa­eh­tois­toi­min­nan­kou­lu­tus_­Ni­va­la_2021-esi­te