Haa­pa­ve­si: Ahaa!-aivotreeniohjaajakoulutus mar­ras-jou­lu­kuus­sa

Ahaa !-aivot­ree­nioh­jaa­ja­kou­lu­tus

Aika: 17.11, 24.11, 1.12 ja 8.12 klo 9-15

Paik­ka: Omai­sOi­van tilat, Van­ha­tie 52, Haa­pa­ve­si

Kou­lut­ta­ja: Mir­ja Hyn­ni­nen, vas­taa­va muis­ti­asian­tun­ti­ja

Kat­so kou­lu­tuse­si­te täs­tä.

Kou­lu­tus on mak­su­ton ja sisäl­tää lou­naan ja päi­vä­kah­vit
Ilmoit­tau­du 9.11.2020 men­nes­sä verk­ko­lo­mak­keel­la klik­kaa­mal­la tätä_Ahaa! Haa­pa­ve­si

tai Katil­le 040-770 0025, muistiluotsi@suomenselanmuisti.fi

Muis­ti­va­paa­eh­tois­ten syk­syn tapaa­mi­set

Vapaa­eh­tois­ten tapaa­mi­set: Tie­dus­te­le ja ilmoit­tau­du tapaa­mi­siin Katil­le 040 770 0025 tai kati.goos@suomenselanmuisti.fi

13.8 klo 13 Aivo­ter­veys- ja Muis­ti­kum­mi­lä­het­ti­läi­den tapaa­mi­nen Yli­vies­kas­sa Kah­vi­la Hägg­man­nil­la, Rau­ta­tien­ka­tu 8

20.8 klo 13 Muis­ti­ka­ve­rien ja ryh­mä­noh­jaa­jien tapaa­mi­nen Kok­ko­las­sa, Kar­rin­tie 1

25.8 klo 13 Aivot­ree­nioh­jaa­jien tapaa­mi­nen Yli­vies­kas­sa Kah­vi­la Hägg­man­nil­la, Rau­ta­tien­ka­tu 8

25.8 klo 17 Muis­ti­ka­ve­ri­ta­paa­mi­nen Pyhä­sal­mes­sa Muis­ti­luot­sin tilois­sa

3.9 klo 13 Aivot­ree­nioh­jaa­jien tapaa­mi­nen Kok­ko­las­sa Muis­ti­luot­sin tilois­sa

16.9 klo 13 Muis­tiak­tii­vien tapaa­mi­nen Kok­ko­las­sa Muis­ti­luot­sin tilois­sa

17.9 klo 17.30 Muis­ti­kum­mi­lä­het­ti­läi­den tapaa­mi­nen Kok­ko­las­sa Muis­ti­luot­sin tilois­sa

Yhtei­siä tilai­suuk­sia:

27.8 klo 17-20 Vapaa­eh­tois­ten kii­to­sil­ta Kok­ko­las­sa, Vil­la Elbas­sa, San­nan­ran­nan­tie 60, ilm. 17.8 men­nes­sä minul­le.

12.9 klo 16-20 Muis­ti­luot­sin vapaa­eh­tois­ten kii­to­juh­la, ruo­kai­lu Lou­na­tuu­les­sa sekä Har­mo­ny Sis­ters -esi­tys Akus­tii­kas­sa, ilmoit­tau­tu­mi­nen 12.8 men­nes­sä minul­le.

Muu­tok­set mah­dol­li­sia, nou­da­te­taan viran­omais­ten voi­mas­sa ole­via ohjeis­tuk­sia.

Kok­ko­la: Muis­ti­va­paa­eh­tois­toi­min­nan kou­lu­tus syys-loka­kuus­sa

Muis­ti­va­paa­eh­tois­toi­min­nan kou­lu­tus Kok­ko­las­sa

Kenel­le: Muis­ti­luot­sin vapaa­eh­tois­toi­min­nas­ta kiin­nos­tu­neil­le sekä muis­ti­sai­rai­den ihmis­ten paris­sa vapaa­eh­tois­työ­tä teke­vil­le (29.9 ja 6.10.)
Kurs­si on mak­su­ton, eikä vel­voi­ta sinua mihin­kään.
Aika: 29.9, 6.10, ja 7.10.2020 klo 17.30-20.00
Paik­ka: Kes­ki-Poh­jan­maan Muis­ti­luot­sin tilat
Teh­taan­ka­tu 18 B 13, Kok­ko­la

Sisäl­tö:

29.9 Muis­ti­luot­sin toi­min­nan esit­te­ly, Muis­tin toi­min­ta ja muis­ti­sai­rau­det
6.10 Muis­ti­sai­raan ihmi­sen koh­taa­mi­nen
7.10MuistiKaVeRiksi; Muis­ti­per­heen tuke­mi­nen, toi­min­ta­ky­vyn tuke­mi­nen, Vapaa­eh­toi­se­na jak­sa­mi­nen

Lisä­tie­to­ja ja ilmoit­tau­tu­mi­nen 22.9 men­nes­sä
p. 044 770 0025 tai muistiluotsi@suomenselanmuisti.fi
www.suomenselanmuisti.fi

Täs­tä löy­tyy muis­ti­va­paa­eh­tois­työn kou­lu­tuse­si­te