Muis­ti­va­paa­eh­tois­toi­min­nan kou­lu­tus Ylivieskassa

Etsit­kö sopi­vaa vapaa­eh­tois­teh­tä­vää? Kiin­nos­taa­ko muistiasiat?

Ter­ve­tu­loa kou­lu­tuk­seen sel­vit­tä­mään, oli­si­ko muis­ti­va­paa­eh­tois­toi­min­ta sinun juttusi!

 

Ajan­koh­dat:

Ti 9.5.2023 klo 12.00-15.00
To 11.5.2023 klo 12.00-15.00

Paik­ka:

Omai­sOi­va, Juu­ri­kos­ken­ka­tu 1 lt 7, Ylivieska

 

Kou­lu­tuk­sen sisältö:

  • Mitä on muistivapaaehtoisuus?
  • Perus­tie­toa muistisairauksista
  • Muis­ti­sai­raan kohtaaminen
  • Vapaa­eh­toi­nen muis­ti­sai­raan toi­min­ta­ky­vyn ja per­heen tukena
  • Muis­ti-KaVe­Ri­na toi­mi­mi­nen ja vapaa­eh­toi­sen oma hyvinvointi

Lisä­tie­dot ja ilmoit­tau­tu­mi­nen 27.4. men­nes­sä Pau­lii­nal­le, puh. 044 770 0025 tai muistiluotsi@suomenselanmuisti.fi

Säh­köi­nen ilmoit­tau­tu­mi­nen TÄS­TÄ LINKISTÄ

 

Saavutettavuustyökalut