Yhteys­tie­dot

Suo­men­se­län Muis­ti ry

Köp­sin­tie 17, 86800 Pyhä­sal­mi
toimisto@suomenselanmuisti.fi

Hal­li­tuk­sen puheenjohtaja

Juk­ka Tikan­mä­ki
puh. 040 544 9445 
jukka.tikanmaki@hampaankolo.fi

Hen­ki­lö­kun­ta

Toi­mis­to

kuvassa-lotta-pellila

Lot­ta Pellilä

Toi­min­nan­joh­ta­ja ja
Kar­pa­lo­ko­din joh­ta­ja
puh. 044 7059 284
lotta.pellila@suomenselanmuisti.fi

kuvassa-tuija-sorvala

Tui­ja Sorvala

Talous­hal­lin­to
ja yhdis­tys­asiat
puh. 040 5513 548
tuija.sorvala@
suomenselanmuisti.fi

Kar­pa­lo­ko­ti

Kuvassa Mervi Multala

Mer­vi Multala

Muis­ti­luot­sit

Kuvassa Mirja Hynninen

Mir­ja Hynninen

Toi­min­nas­ta vas­taa­va,
ohjaus ja neu­von­ta
040 553 2548
mirja.hynninen@
suomenselanmuisti.fi

kuvassa-kati-goos

Kati Göös

Vapaa­eh­tois­toi­min­ta
044 770 0025
kati.goos@
suomenselanmuisti.fi

kuvassa-liisa-makela

Eija Nygård

Ohjaus, neu­von­ta ja ryh­mä­toi­min­ta
Kes­ki-Poh­jan­maal­la
044 772 0093
eija.nygard@
suomenselanmuisti.fi

Kuvassa Anne Happo

Gre­ta Kauranen

Ohjaus, neu­von­ta ja ryh­mä­toi­min­ta
Poh­jois-Poh­jan­maan ete­lä-osas­sa
040 026 8711
greta.kauranen@
suomenselanmuisti.fi

Yhtey­den­ot­to­lo­ma­ke

    Saavutettavuustyökalut