Kurs­si on tar­koi­tet­tu var­hais­ta tai lie­vää muis­ti­sai­raut­ta sai­ras­ta­vil­le sekä muis­ti­sai­raut­ta sai­ras­ta­vien lähei­sil­le. Kurs­sil­la saat perus­tie­toa muis­ti­sai­rau­des­ta ja elä­mäs­tä sen kanssa.

Kurs­si jär­jes­te­tään nel­jä­nä maa­nan­tai-ilta­na Teamsissa.

Kurs­sin ohjelma:
15.4.24 Muis­ti­sai­rau­det ja nii­den eteneminen
22.4.24 Arki muis­ti­sai­rau­den kanssa
29.4.24 Tur­val­li­suus ja tule­vai­suu­teen varautuminen
6.5.24 Etuu­det ja pal­ve­lut, omaishoitajuus

Kurs­si on mak­su­ton. Ilmoit­tau­du täs­tä, niin saat muu­ta­maa päi­vää ennen ensim­mäis­tä kurs­si­ker­taa säh­kö­pos­tii­si osal­lis­tu­mis­lin­kin. Link­ki on sama jokai­sel­la kurssikerralla.

Voit tulos­taa kurs­sie­sit­teen täs­tä.

Saavutettavuustyökalut