Elä­mää muis­ti­sai­rau­den kans­sa -kurs­si on suun­nat­tu var­hais­ta tai lie­vää muis­ti­sai­raut­ta sai­ras­ta­vil­le sekä lähei­sil­le. Kurs­sil­la saat perus­tie­toa muis­ti­sai­rauk­sis­ta ja elä­mäs­tä muis­ti­sai­rau­den kans­sa. Etä­kurs­si jär­jes­te­tään nel­jä­nä kes­ki­viik­koil­ta­na Teamsissa.

Etä­kurs­sin ohjel­ma:
 30.10. 2024 klo 17.30 - 19.30 Muis­ti­sai­rau­det ja nii­den eteneminen
 6.11.2024 klo 17.30 - 19.30 Arki muis­ti­sai­rau­den kanssa
 13.11.2024 klo 17.30 - 19.30 Tur­val­li­suus ja tule­vai­suu­teen varautuminen
 20.11.2024 klo 17.30 - 19.30 Etuu­det ja pal­ve­lut, omaishoitajuus

Osal­lis­tu­mi­seen tar­vit­set äly­lait­teen sekä säh­kö­pos­tio­soit­teen, johon saat osal­lis­tu­mis­lin­kin (link­ki on jokai­sel­la kurs­si­ker­ral­la sama).

Ilmoit­tau­du tääl­lä!  Voit ilmoit­tau­tua kurs­sil­le, vaik­ka et jokai­sel­la ker­ral­la pää­se­kään mukaan.

Täs­tä voit tulos­taa esit­teen kurs­sis­ta.

Ps. Elä­mää muis­ti­sai­rau­den kans­sa -lähi­kurs­sit jär­jes­te­tään syk­syn 2024 aika­na Kok­ko­las­sa ja Kala­joel­la, seu­raa ilmoittelua!

Saavutettavuustyökalut