14.6 klo 18-20 muis­ti­ter­veys­asi­aa Pyhä­jär­ven iltatorilla

Suo­men­se­län Muis­ti ry jär­jes­tää ohjel­maa Pyhä­jär­ven ilta­to­ril­la kes­ki­viik­ko­na 14.6 klo 18-20

Ohjel­mas­sa:

  • Muis­ti­ter­veel­li­siä vinkkejä/muistiterveysasiantuntija Kati Göös
  • Muis­ti­ter­veys­ra­ta
  • Hen­ki­lö­koh­tai­sia muistiterveysreseptejä
  • Yhteis­tä aivo­jump­paa ja yhteislauluaviisi hahmoa laulaa kuorossa
  • Voh­ve­lei­ta, kah­via ja makkaraa
  • Arvon­taa

Pai­kal­la esit­te­le­mäs­sä toi­min­taa Suo­men­se­län Muis­ti ry, Kes­ki-Poh­jan­maan Muis­til­luot­si sekä Muis­ti­Ter­ve Pohjois-Suomi-2023-2025-hanke

 

Läm­pi­mäs­ti tervetuloa!

21.6 Info­kier­tue Kok­ko­lan alueella

21.6 Info-kier­tue yhdes­sä Kes­ki-Poh­jan­maan Muis­ti­luot­sin ja Fin­fa­mi Poh­jan­maan kanssa.

Tie­toa mm. aivo­ter­vey­des­tä, muis­ti­sai­rauk­sis­ta ja nii­den ennaltaehkäisystä.

Klo 9.30-11.00 Loh­ta­jan S-Market

Klo 12.30-14.00 Käl­viän S-Market

Klo 15.00-16.30 Ulla­van Kyläkauppa

 

Ter­ve­tu­loa käymään!

 

Saavutettavuustyökalut