Kou­lu­tus on kak­si­päi­väi­nen ja mak­su­ton. Jos teet jo vapaa­eh­tois­työ­tä muis­ti­sai­rai­den ihmis­ten paris­sa, voit halu­tes­sa­si osal­lis­tua vain ensim­mäi­sel­le ker­ral­le (30.4). Lisä­tie­to­ja voit kysyä Katil­ta 044 770 0025 tai kati.goos@suomenselanmuisti.fi Kat­so esi­te…