Olet­ko kiin­nos­tu­nut muis­tiys­tä­väl­li­ses­tä yhteis­kun­nas­ta? Tule mak­sut­to­maan Muis­ti­kum­mi­lä­het­ti­läs­kou­lu­tuk­seen, jon­ka jäl­keen voit pitää tuo­kioi­ta ystä­vil­le, per­heil­le, työ­ka­ve­reil­le tai ylei­sö­ti­lai­suuk­sia suu­rem­mil­le ylei­söil­le. Tuo­kion jäl­keen kaik­ki muka­na olleet…