Muis­ti­va­paa­eh­tois­toi­min­nan kou­lu­tus on tulos­sa kevääl­lä Yli­vies­kaan ja syk­syl­lä Haa­pa­jär­vel­le ja Kok­ko­laan. Ajan­koh­dat tar­ken­tu­vat. Kou­lu­tuk­sen sisäl­tö: Mitä on muis­ti­va­paa­eh­toi­suus? Perus­tie­toa muis­ti­sai­rauk­sis­ta Muis­ti­sai­raan koh­taa­mi­nen Vapaa­eh­toi­nen muistisairaan…