Etsi­kö itsel­le­si sopi­vaa vapaa­eh­tois­teh­tä­vää? Kiin­nos­taa­ko muis­ti- ja aivo­ter­veys­asiat? Haluat­ko tukea muis­ti­sai­ras­tu­neen hyvää elä­mää? Toi­mit­ko jo vapaa­eh­toi­se­na ja haluat lisää tie­toa muis­ti­asiois­ta? MUIS­TI­VA­PAA­EH­TOIS­TOI­MIN­NAN KOU­LU­TUS KÄL­VIÄL­LÄ Paik­ka: Lähimmäisen…