Yli­vies­ka: Aivo­ter­veys­lä­het­ti­läs­kou­lu­tus 20.3.

Olet­ko kiin­nos­tu­nut aivo­ter­vey­den edis­tä­mi­ses­tä?

Haluai­sit­ko jär­jes­tää aivo­ter­vey­teen liit­ty­vän luen­non tai Yhdes­sä koh­ti aivo­ter­veyt­tä- ryh­mä­toi­min­taa?

Nyt oli­si mah­dol­li­suus kou­lut­tau­tua vapaa­eh­toi­sek­si AIVO­TER­VEYS­LÄ­HET­TI­LÄÄK­SI!

Yhden päi­vän kou­lu­tus jär­jes­te­tään Yli­vies­kas­sa 20.3.2019

Lisä­tie­to­ja ja ilmoit­tau­tu­mi­nen 14.3 men­nes­sä 044 770 0025 Katil­le tai muistiluotsi@suomenselanmuisti.fi

Kat­so esi­te täs­tä