Suo­men­se­län Muis­ti ry

Suo­men­se­län Muis­ti ry toi­mii muis­ti­sai­rauk­sien tut­ki­muk­sen, hoi­don ja kun­tou­tuk­sen kehit­tä­mi­sek­si. Yhdis­tys yllä­pi­tää Pyhä­jär­vel­lä muis­ti­sai­rail­le ihmi­sil­le tar­koi­tet­tua yhtei­sö­ko­tia ja tar­jo­aa tie­toa, tukea ja toi­min­taa muis­ti­per­heil­le Poh­jois-Poh­jan­maan ete­lä­osas­sa ja Keski-Pohjanmaalla.

Lii­ty jäseneksi
yhteisokoti-ikoni

Kar­pa­lo­ko­ti p.044 069 7245

sydanikoni

Vapaa­eh­toi­sek­si

peukku-ikoni

Muis­ti­Ter­ve Pohjois-Suomi

Ajan­koh­tais­ta

Lai­dun­kau­den avajaistanssit

Ter­ve­tu­loa Lai­dun­kau­den ava­jai­siin ke 21.6. klo 12-15 Pyhän­kos­ken nuo­ri­so­seu­ran­ta­lol­le (Pirt­ti­mäen­tie 45) Tans­sia tah­dit­taa Rei­ma Huh­ta­la & Tai­mo Löfin yhtye! Tar­jol­la myös yhteis­lau­lua, visai­lua ja kisai­lua, hyvää seu­raa sekä kah­via ja mak­ka­raa! Bussireitti:…

Kar­pa­lo­ko­dil­la sijai­suuk­sia avoinna! 

Hei, Sinä lähi­hoi­ta­ja tai hoi­va-avus­ta­ja, oli­sit­ko mei­dän uusi työ­ka­ve­ri? Kai­paat­ko mer­ki­tyk­sel­lis­tä työ­tä, entä aikaa teh­dä työ­si kii­reet­tö­mäs­ti ja hyvin? Haluai­sit­ko käyt­tää omia vah­vuuk­sia­si työs­sä­si? Tule teke­mään tär­ke­ää työ­tä muis­ti­sai­rai­den ihmis­ten hyvän…

21.6 Info­kier­tue Kok­ko­lan alueella

21.6 Info-kier­tue yhdes­sä Kes­ki-Poh­jan­maan Muis­ti­luot­sin ja Fin­fa­mi Poh­jan­maan kans­sa. Tie­toa mm. aivo­ter­vey­des­tä, muis­ti­sai­rauk­sis­ta ja nii­den ennal­taeh­käi­sys­tä. Klo 9.30-11.00 Loh­ta­jan S-Mar­ket Klo 12.30-14.00 Käl­viän S-Mar­ket Klo 15.00-16.30 Ulla­van Kyläkauppa…

Face­book

Cover for Suomenselän Muisti ry
560 
Suomenselän Muisti ry

Suo­men­se­län Muis­ti ry

Suo­men­se­län Muis­ti ry toi­mii Poh­jois-Poh­jan­maan ete­lä­osas­sa ja Kes­ki-Poh­jan­maal­la muis­ti­sai­raut­ta sai

Saavutettavuustyökalut