Suo­men­se­län Muis­ti ry

Suo­men­se­län Muis­ti ry toi­mii muis­ti­sai­rauk­sien tut­ki­muk­sen, hoi­don ja kun­tou­tuk­sen kehit­tä­mi­sek­si. Yhdis­tys yllä­pi­tää Pyhä­jär­vel­lä muis­ti­sai­rail­le ihmi­sil­le tar­koi­tet­tua yhtei­sö­ko­tia ja tar­jo­aa tie­toa, tukea ja toi­min­taa muis­ti­per­heil­le Poh­jois-Poh­jan­maan ete­lä­osas­sa ja Keski-Pohjanmaalla. 

Lii­ty jäseneksi
tapahtumakalenteri-ikoni

Tapah­tu­ma­ka­len­te­ri

yhteisokoti-ikoni

Yhtei­sö­ko­ti

sydanikoni

Vapaa­eh­toi­sek­si

Ajan­koh­tais­ta

Muis­ti­va­paa­eh­tois­ten Puhtipäivät

Alku­ke­sän vapaa­eh­tois­ten tapaa­mi­set, Puh­ti­päi­vät, ovat nyt ulko­ti­lois­sa tapah­tu­via piknikkejä🍓🧀☕🍰🍏“pikkuporukoissa” Kok­ko­la, Meri­puis­to, Meri­tie 10             Ke 19.5 klo 13 Muis­ti­kum­mi­lä­het­ti­läät ja Muis­tiak­tii­vit             Ma 24.5 klo 13 Aivot­ree­nioh­jaa­jat ja…

Irtiot­to arjes­­ta- yhtei­nen loma Rokual­la 15.-20.8.2021, ilmoit­tau­tu­mi­nen 30.5 mennessä

YHTEI­NEN LOMA MUIS­TI­SAI­RAUT­TA SAI­RAS­TA­VIL­LE JA LÄHEI­SIL­LE IRTIOT­TO ARJES­TA 15.-20.8.2021 ROKUA HEALTH SPA Loman oma­vas­tuu 20€/vrk/henkilö Hin­taan sisäl­tyy: *majoi­tus 2 hen­gen huo­neis­sa *täy­si­hoi­to *loma-ohjel­ma Mat­ka­kus­tan­nuk­sis­ta loma­paik­kaan kukin vas­taa itse.…

Muis­ti­va­paa­eh­tois­toi­min­nan verk­ko­kou­lu­tus toukokuussa

Etsi­kö itsel­le­si sopi­vaa vapaa­eh­tois­teh­tä­vää? Kiin­nos­taa­ko muis­ti- ja aivo­ter­veys­asiat? Haluat­ko tukea muis­ti­sai­raan ihmi­sen hyvää elä­mää? Toi­mit­ko jo vapaa­eh­toi­se­na ja kai­paat lisää tie­toa muis­ti­sai­rauk­sis­ta MUIS­TI­VA­PAA­EH­TOIS­TOI­MIN­NAN VERK­KO­KOU­LU­TUS Aika: 4.5, 6.5 ja…