Suo­men­se­län Muis­ti ry

Suo­men­se­län Muis­ti ry toi­mii muis­ti­sai­rauk­sien tut­ki­muk­sen, hoi­don ja kun­tou­tuk­sen kehit­tä­mi­sek­si. Yhdis­tys yllä­pi­tää Pyhä­jär­vel­lä muis­ti­sai­rail­le ihmi­sil­le tar­koi­tet­tua yhtei­sö­ko­tia ja tar­jo­aa tie­toa, tukea ja toi­min­taa muis­ti­per­heil­le Poh­jois-Poh­jan­maan ete­lä­osas­sa ja Kes­ki-Poh­jan­maal­la. 

Lii­ty jäse­nek­si

Ajan­koh­tais­ta

Haa­pa­ve­si: Ahaa!-aivotreeniohjaajakoulutus mar­­ras-jou­­lu­­kuus­­sa

Ahaa !-aivot­ree­nioh­jaa­ja­kou­lu­tus Aika: 17.11, 24.11, 1.12 ja 8.12 klo 9-15 Paik­ka: Omai­sOi­van tilat, Van­ha­tie 52, Haa­pa­ve­si Kou­lut­ta­ja: Mir­ja Hyn­ni­nen, vas­taa­va muis­ti­asian­tun­ti­ja Kat­so kou­lu­tuse­si­te täs­tä. Kou­lu­tus on mak­su­ton ja sisäl­tää lou­naan ja päi­vä­kah­vit…

Muis­ti­luot­sin kesä ja syk­sy

Poik­keuk­sel­li­nen kevät­kausi on nyt taka­na. Ryh­mä- ja kurs­si­toi­min­tam­me oli maa­lis­kuus­ta läh­tien tauol­la, kai­ken kaik­ki­aan kevään aika­na peruun­tui 169 tilai­suut­ta. Aloi­tim­me heti maa­lis­kuun lop­pu­puo­lel­la kor­vaa­va­na toi­min­ta­na ”karan­tee­ni­kir­jei­den” lähet­tä­mi­sen kai­kil­le…

Elä­mää muis­ti­sai­rau­den kans­sa -kurs­si Pyhä­jär­vel­lä

Kurs­si on tar­koi­tet­tu ete­ne­vään muis­ti­sai­rau­teen sai­ras­tu­neil­le hen­ki­löil­le, joil­la sai­raus on var­hai­ses­sa tai lie­väs­sä vai­hees­sa sekä hei­dän lähei­sil­leen. Kurs­sil­la saat perus­tie­toa muis­ti­sai­rau­des­ta ja elä­mäs­tä sen kans­sa sekä mah­dol­li­suu­den vaih­taa aja­tuk­sia…