Suo­men­se­län Muis­ti ry

Suo­men­se­län Muis­ti ry toi­mii muis­ti­sai­rauk­sien tut­ki­muk­sen, hoi­don ja kun­tou­tuk­sen kehit­tä­mi­sek­si. Yhdis­tys yllä­pi­tää Pyhä­jär­vel­lä muis­ti­sai­rail­le ihmi­sil­le tar­koi­tet­tua yhtei­sö­ko­tia ja tar­jo­aa tie­toa, tukea ja toi­min­taa muis­ti­per­heil­le Poh­jois-Poh­jan­maan ete­lä­osas­sa ja Kes­ki-Poh­jan­maal­la. 

Lii­ty jäse­nek­si

Ajan­koh­tais­ta

Kar­pa­lo­se­mi­naa­ri 1.4.2020 Yli­vies­kas­sa

Muis­tiam­mat­ti­lai­nen; tule saa­maan tie­toa ja tukea työ­hö­si! Kat­so ammat­ti­lais­ten ohjel­ma täs­tä. Ilmoit­tau­tu­mi­nen 11.3. men­nes­sä tääl­lä. Muis­ti­sai­raut­ta sai­ras­ta­va ja lähei­nen; tule saa­maan tie­toa ja tukea elä­mään muis­ti­sai­rau­den kans­sa! Ilta­päi­vän mak­su­ton…

Muis­ti­va­paa­eh­tois­ten keväts­tar­tit 21.1 Yli­vies­kas­sa ja 22.1 Kok­ko­las­sa

Ter­ve­tu­loa Muis­ti­va­paa­eh­tois­ten keväts­tart­tiin 2020 Muis­ti­luot­sin vapaa­eh­toi­set sekä muis­ti­va­paa­eh­tois­toi­min­nas­tam­me kiin­nos­tu­neet. 20.1 klo 13-15 Rau­das­ky­län opis­tol­le, Opis­ton­tie 4, Yli­vies­ka 22.1 klo 13-15 Kes­ki-Poh­jan­maan Muis­ti­luot­sil­le, Teh­taan­ka­tu 18 b13. Kat­so…

Elä­mää muis­ti­sai­rau­den kans­sa -kurs­si Pyhä­jär­vel­lä

Elä­mää muis­ti­sai­rau­den kans­sa -kurs­si on tar­koi­tet­tu ete­ne­vään muis­ti­sai­rau­teen sai­ras­tu­neil­le hen­ki­löil­le, joil­la sai­raus on var­hai­ses­sa tai lie­väs­sä vai­hees­sa sekä lähei­sil­le. Kurs­sil­la saat perus­tie­toa muis­ti­sai­rauk­sis­ta ja elä­mäs­tä sen kans­sa sekä mah­dol­li­suu­den…