Suo­men­se­län Muis­ti ry

Suo­men­se­län Muis­ti ry toi­mii muis­ti­sai­rauk­sien tut­ki­muk­sen, hoi­don ja kun­tou­tuk­sen kehit­tä­mi­sek­si. Yhdis­tys yllä­pi­tää Pyhä­jär­vel­lä muis­ti­sai­rail­le ihmi­sil­le tar­koi­tet­tua yhtei­sö­ko­tia ja tar­jo­aa tie­toa, tukea ja toi­min­taa muis­ti­per­heil­le Poh­jois-Poh­jan­maan ete­lä­osas­sa ja Keski-Pohjanmaalla. 

Lii­ty jäseneksi
tapahtumakalenteri-ikoni

Tapah­tu­ma­ka­len­te­ri

yhteisokoti-ikoni

Yhtei­sö­ko­ti

sydanikoni

Vapaa­eh­toi­sek­si

Ajan­koh­tais­ta

Kok­ko­la: Muis­ti­va­paa­eh­tois­toi­min­nan kou­lu­tus huhtikuussa

Etsi­kö itsel­le­si sopi­vaa vapaa­eh­tois­teh­tä­vää? Kiin­nos­taa­ko muis­ti ja aivo­ter­veys­asiat? Haluat­ko tukea muis­ti­sai­raan ihmi­sen hyvää elä­mää ?Toi­mit­ko jo vapaa­eh­toi­se­na muis­ti­sai­rai­den paris­sa? MUIS­TI­VA­PAA­EH­TOIS­TOI­MIN­NAN KOU­LU­TUS KOK­KO­LAS­SA Aika: 14.4, 21.4 ja 22.4.2021…

Keväts­tar­tit 2021 etäyh­tey­del­lä muis­ti­va­paa­eh­toi­sil­le ja vapaa­eh­tois­toi­min­nas­ta kiin­nos­tu­neil­le 13.1 klo 13 ja 20.1 klo 13

Hei kaik­ki muis­ti­va­paa­eh­toi­set ja vapaa­eh­tois­toi­min­nas­ta kiin­nos­tu­neet. Emme voi val­lit­se­van koro­na­ti­lan­teen vuok­si jär­jes­tää suun­ni­tel­tu­ja muis­ti­va­paa­eh­tois­ten keväts­tart­te­ja 13.1 Yli­vies­kas­sa ja 20.1 Kok­ko­las­sa. 13.1 ja 20.1 klo 13-14 Muis­ti­luot­sin vapaaehtoisten…

Yhdes­sä koh­ti aivo­­ter­­veyt­­tä- etäryhmä

Yhdes­sä koh­ti aivo­ter­veyt­tä- ryh­mä  kes­ki­viik­koi­sin klo 17.30-19.00 alkaen 3.2.2021 Ryh­mä kokoon­tuu Mic­ro­soft Team­sis­sa 10 ker­taa: 3.2, 10.2, 17.2, 24.2, 3.3, 10.3, 17.3, 24.3, 31.3 ja 7.4 Elä­mä haas­taa aivo­ja monin tavoin: lii­kum­me lii­an vähän, käy­täm­me runsaasti…