Tut­ki­mus- ja kehittämistoiminta

Yhdis­tyk­ses­säm­me toteu­te­taan tut­ki­mus- ja kehit­tä­mis­toi­min­taa mm. hank­kei­den avul­la. Täl­lä het­kel­lä käyn­nis­sä on STEA:n rahoit­ta­ma Muis­ti­Ter­ve Poh­jois-Suo­mi -han­ke. Sii­tä ja men­nei­den vuo­sien hank­keis­ta voit lukea lisää alla ole­vien link­kien kautta.

Hank­kei­tam­me

Muis­ti­Ter­ve Pohjois-Suomi

MuKe­va

Tans­si ja liike

Saavutettavuustyökalut