Onko sinul­la lie­vä muis­ti­sai­raus tai lie­vä kog­ni­tii­vi­nen hei­ken­ty­mä (MCI) ja haluai­sit osal­lis­tua tanssikuntoutukseen?

Pyhä­jär­vel­lä aloit­taa syk­syn aika­na Muis­ti­ter­veyt­tä luo­vas­ta liik­kees­tä -ryh­mä. Toi­min­ta perus­tuu poh­jau­tuu neu­ro­tie­tei­li­jä Han­na Poi­ko­sen kehit­tä­mään mene­tel­mään, joka yhdis­tää liik­keen ja neu­ro­tie­teen. Mene­tel­mä paran­taa tie­don­kä­sit­te­ly­toi­min­to­ja, fyy­si­siä tai­to­ja, keho­tie­toi­suut­ta ja sosi­aa­lis­ta vuorovaikutusta.
Har­joi­tuk­set teh­dään ren­nos­sa ilma­pii­ris­sä kun­kin osal­lis­tu­jan voi­ma­va­ro­jen mukaan. Mitään aikai­sem­paa tans­si­ko­ke­mus­ta tai edes tans­si-innos­tus­ta et tarvitse.
Ryh­mää ohjaa­vat kou­lu­te­tut vapaa­eh­toi­set sekä Muis­ti­luot­sin muis­ti­asian­tun­ti­jat. Ryh­mä kokoon­tuu ker­ran vii­kos­sa Nais­voi­mis­te­li­joi­den salilla.

Kysy lisää Mir­jal­ta puh. 040 553 2548 tai mirja.hynninen@suomenselanmuisti.fi

Voit katsoa/tulostaa ryh­mä­mai­nok­sen täs­tä.

Saavutettavuustyökalut