Vete­li: Elä­mää muis­ti­sai­rau­den kans­sa- kurs­si

Elä­mää muis­ti­sai­rau­den kans­sa- kurs­si on tar­koi­tet­tu var­hais­ta tai lie­vää muis­ti­sai­raut­ta sai­ras­ta­vil­le ja hei­dän lähei­sil­leen. Kurs­si koos­tuu nel­jäs­tä eri tapaa­mi­ses­ta, joil­la kai­kil­la on omat tee­mat.

Lisä­tie­to­ja voi kysyä Katil­ta p. 044 770 0025 tai kati.goos@suomenselanmuisti.fi

Kat­so kurs­sie­si­te täs­tä.