Kurs­si on suun­nat­tu alku­vai­heen muis­ti­sai­raut­ta sai­ras­ta­vil­le yhdes­sä puo­li­son­sa kans­sa Kurs­sil­la on nel­jä kokoon­tu­mis­ker­taa , jot­ka tar­joa­vat eväi­tä muis­ti­sai­rau­den värit­tä­mään yhtei­seen arkeen. Kokoon­tu­mi­set ovat Muis­ti­luot­sin tilois­sa, Teh­taan­ka­tu 18 b 13.…