Suo­men­se­län Muis­ti ry

Suo­men­se­län Muis­ti ry toi­mii muis­ti­sai­rauk­sien tut­ki­muk­sen, hoi­don ja kun­tou­tuk­sen kehit­tä­mi­sek­si. Yhdis­tys yllä­pi­tää Pyhä­jär­vel­lä muis­ti­sai­rail­le ihmi­sil­le tar­koi­tet­tua yhtei­sö­ko­tia ja tar­jo­aa tie­toa, tukea ja toi­min­taa muis­ti­per­heil­le Poh­jois-Poh­jan­maan ete­lä­osas­sa ja Keski-Pohjanmaalla. 

Lii­ty jäseneksi
tapahtumakalenteri-ikoni

Tapah­tu­ma­ka­len­te­ri

yhteisokoti-ikoni

Yhtei­sö­ko­ti

sydanikoni

Vapaa­eh­toi­sek­si

Ajan­koh­tais­ta

Muu­tok­sia toiminnassa!

Koro­na­vi­ruse­pi­de­mian tilan­tees­ta joh­tuen kaik­ki Muis­ti­luot­sin ryh­mä­toi­min­not sekä maa­kun­nan muis­ti­neu­vo­lat ovat tauol­la Poh­jois-Poh­jan­maan osal­ta 18.1.2021 saak­ka ja Kes­ki-Poh­jan­maal­la 8.1.2021 saak­ka. Kai­kil­le ryh­mä­toi­min­nois­sa kävi­jöil­le on ilmoi­tet­tu asiasta…

Kar­pa­lo­se­mi­naa­ri 23.3.2021

Perin­tei­nen Kar­pa­lo­se­mi­naa­ri jär­jes­te­tään jäl­leen kevääl­lä 2021 Yli­vies­kas­sa. Muis­tia­lan ammat­ti­lais­ten koko päi­vän semi­naa­ris­sa kuul­laan ajan­koh­tai­set tut­ki­mus­kuu­lu­mi­set muis­ti­sai­rauk­sis­ta ja pereh­dy­tään otsa-ohi­mo­loh­ko­rap­peu­man, Lewyn kap­pa­le-tau­din ja…