Kiin­nos­taa­ko muis­ti­va­paa­eh­tois­toi­min­ta ja aivo­jen tree­naus? Tule vapaa­eh­tois­toi­min­nan kou­lu­tuk­seen, jos­ta saat mate­ri­aa­li­pa­ke­tin ja val­miu­den ohja­ta aivotreeniryhmää!

Ahaa! -aivot­ree­noh­jaa­ja­kou­lu­tus
7.5. klo 12-15, 14.5. klo 9-15 ja 22.5. klo 9-15 ahaa -logo

  • Aivo­jen muovautuvuus
  • Mitä on kog­ni­tii­vi­nen harjoittelu
  • Ryh­män ohjaa­mi­sen perusteet
  • Teh­tä­vä­pa­ke­tin läpikäyminen

Lue lisää Ahaa!-aivotreeneistä: Ahaa!

Lisä­tie­dot ja ilmoit­tau­tu­mi­nen 25.4. men­nes­sä: Pau­lii­na 044 7700 0025 tai muistiluotsi@suomenselanmuisti.fi

 

Saavutettavuustyökalut