Tou­ko­kuun tapahtumatSuomen kartta, jos väritettynä Pohjois-Suomi

2.5. klo 10-11 Muka­vas­ti muis­ti­ter­vey­des­tä-luen­to, Elä­ke­lii­ton Tai­val­kos­ken yhdistys
2.5. klo 11.30-12.30 Muka­vas­ti muis­ti­ter­vey­des­tä-luen­to, Met­sä­ky­län muis­ti­kah­vi­la, Taivalkoski
13.5. klo 12-14 Lii­ku­ta minua-ulkoi­lu­ta­pah­tu­ma Yli­vies­kas­sa Huh­jan­tien esteet­tö­mäl­lä rei­til­lä yhteistyössä
Yli­vies­kan kaupunki/liikuntaneuvonta ja vam­mais- ja vanhusneuvosto
13.5. klo 17.30-19.30 Lii­ku, tans­si ja nau­ra Lii­ku­ta minua- päi­vän tapah­tu­ma Kola­rin kun­nan valtuustosalissa
yhteis­työs­sä Lapin Muis­tiyh­dis­tyk­sen ja Kola­rin kun­nan kanssa.
14.5 klo 10-14 Kpe­du ammat­tio­pis­ton jär­jes­tö­pis­te, Kokkola
17.5 klo 9.30-11.30 Sydän­vii­kon tapah­tu­ma Kip­pa­ri­hal­li , Kok­ko­las­sa yhteis­työs­sä Kok­ko­lan Sydä­nyh­dis­tys ry,
Soi­te ja Kok­ko­lan kau­pun­gin liikuntatoimi
17.5. klo 11-13 Omai­sOi­va-kah­vi­la Pudas­jär­vel­lä ABC-ase­mal­la, yhteis­työs­sä Koil­lis­maan Omais­hoi­ta­jat ja
Lähei­set ry ja Omai­sOi­va toiminta
22.5 klo 10-14 Oman elä­män­sä san­ka­rit -tapah­tu­ma Kip­pa­ri­hal­lis­sa Kok­ko­las­sa yhteis­työs­sä mm. Soi­te ja
Kok­ko­lan kaupunki
27.5., 30.5., ja 31.5. Ahaa! -aivot­ree­nioh­jaa­ja­kou­lu­tus Tor­nion järjestötalolla.

Muis­ta hyvin­voin­ti­si-kier­tue Oulun alueella

13.5. Limin­ka klo 11-15, Lakeus-talo
20.5. Kem­pe­le klo 14-16, Zep­pe­lin keskusaula
21.5. Muhos klo 10-12, kirjasto
21.5. Tyr­nä­vä klo 14-16, Seurakuntatalo
22.5. Yli­kii­min­ki klo 10-12, Asukastupa
22.5. Yli-Ii klo 14-16, Rauhanyhdistys
23.5. Hai­luo­to, Kunnantalo
24.5. Raa­hen alu­een pysäh­ty­mis­pai­kat sel­viä­vät piak­koin. Seu­raa tiedotusta!

Kier­tue toteu­te­taan usei­den yhteis­kump­pa­nei­den kans­sa. Kier­tue on mak­su­ton. Tervetuloa!

Saavutettavuustyökalut