Kar­pa­lo­ko­din henkilöstö

Kar­pa­lo­ko­dis­sa työs­ken­te­lee ympä­ri vuo­ro­kau­den ammat­ti­tai­toi­nen ja muis­ti­sai­rai­den ihmis­ten hoi­toon eri­kois­tu­nut hen­ki­lö­kun­ta. Jou­kos­sam­me on sai­raan­hoi­ta­jia, lähi­hoi­ta­jia, hoi­toa­pu­lai­sia ja siis­ti­jä.  Sitou­tu­nei­suus ja vah­va muis­ti­sai­raus­osaa­mi­nen on vahvuutemme.

Hahmo, jolla viitta yllään, nostaa kättä.

Lot­ta Pellilä

Toi­min­nan­joh­ta­ja

Hahmo, jolla viitta yllään, nostaa kättä.

Mer­vi Multala

Vas­taa­va sairaanhoitaja

Hahmo, jolla viitta yllään, nostaa kättä.

Emmi Öyk­kö­nen

Sai­raan­hoi­ta­ja

Hahmo, jolla viitta yllään, nostaa kättä.

Riit­ta Nousiainen

Lähi­hoi­ta­ja

Hahmo, jolla viitta yllään, nostaa kättä.

Riik­ka Kinnunen

Lähi­hoi­ta­ja

Hahmo, jolla viitta yllään, nostaa kättä.

Eli­na Ojala

Lähi­hoi­ta­ja

Hahmo, jolla viitta yllään, nostaa kättä.

San­na Pesonen

Lähi­hoi­ta­ja

Hahmo, jolla viitta yllään, nostaa kättä.

Anna-Mai­ja Niskanen

Lähi­hoi­ta­ja

Hahmo, jolla viitta yllään, nostaa kättä.

Mir­jam Våg

Hoi­toa­pu­lai­nen

Hahmo, jolla viitta yllään, nostaa kättä.

Svet­la­na Jaatinen

Lähi­hoi­ta­ja

Hahmo, jolla viitta yllään, nostaa kättä.

Roo­sa Leskelä

Lähi­hoi­ta­ja

Hahmo, jolla viitta yllään, nostaa kättä.

Mir­ja Lyyra

Lähi­hoi­ta­ja

Hahmo, jolla viitta yllään, nostaa kättä.

Lei­la Saaranen

Siis­ti­jä

Hahmo, jolla viitta yllään, nostaa kättä.

Car­los Betancourt

Hoi­toa­pu­lai­nen

Hahmo, jolla viitta yllään, nostaa kättä.

Emma Mul­ta­la

Ohjaa­ja

 

Hahmo, jolla viitta yllään, nostaa kättä.

Inke­ri Karvonen

Lähi­hoi­ta­ja

Hahmo, jolla viitta yllään, nostaa kättä.

Riit­ta Kananen

Lähi­hoi­ta­ja

Hahmo, jolla viitta yllään, nostaa kättä.

Mar­ke Miettinen

Lähi­hoi­ta­ja

Hahmo, jolla viitta yllään, nostaa kättä.

Anna Tas­ki­nen

Lähi­hoi­ta­ja

Hahmo, jolla viitta yllään, nostaa kättä.

Han­ne­le Peltoniemi

Hoi­toa­pu­lai­nen

Hahmo, jolla viitta yllään, nostaa kättä.

Ali­sa Natri

Lähi­hoi­ta­ja

Saavutettavuustyökalut