Yhtei­sö­ko­ti

Kuva Karpalokodin takapihalta

KAR­PA­LO­KO­TI -hyvää elämää

Suo­men­se­län Muis­ti ry:n yllä­pi­tä­män 22-paik­kai­sen asu­mis­pal­ve­lu­yk­sik­kö Kar­pa­lo­ko­din toi­min­ta käyn­nis­tyi 1994 Pyhä­jär­vel­lä. Kar­pa­lo­ko­ti tar­jo­aa pit­kä- ja lyhy­tai­kai­sa­su­mis­pal­ve­lu­ja sekä tut­ki­mus- ja kun­tou­tus­pal­ve­lu­ja. Kar­pa­lo­ko­dis­sa työs­ken­te­lee ympä­ri vuo­ro­kau­den ammat­ti­tai­toi­nen ja muis­ti­sai­rai­den ihmis­ten hoi­toon eri­kois­tu­nut hen­ki­lö­kun­ta. Geriat­ri Kat­ja Erk­ki­lä käy ker­ran vii­kos­sa ja neu­ro­lo­gi tar­peen mukaan.

Saavutettavuustyökalut