Suo­men­se­län Muis­ti ry:n yhteis­työ­lo­ma MTLH:n kans­sa oli suun­ni­tel­tu jär­jes­tet­tä­vän 30.8. - 4.9.2020 Rokual­la. Koro­na­vi­ruk­sen vuok­si lomaa ei kui­ten­kaan jär­jes­te­tä tuol­loin, vaan 30.11. - 5.12.2020. Jos hait tuo­ta alkusyk­syn lomaa, siir­tyy hake­muk­se­si auto­maat­ti­ses­ti lop­pu­vuo­den lomal­le. Mah­dol­lis­ten peruun­tu­mi­sien vuok­si loma­ha­ku on kui­ten­kin nyt avat­tu uudes­taan 30.8.2020 saak­ka. Eli haku on auki nyt heil­le, jot­ka eivät hake­neet ko. lomaa tou­ko­kuun lop­puun men­nes­sä.

Lomal­le voi hakea säh­köi­sel­lä loma­tu­ki­ha­ke­muk­sel­la tääl­lä. Voit hakea lomal­le myös pos­tit­se lähe­tet­tä­väl­le haku­lo­mak­keel­la.

Loman oma­vas­tuu 20€/vrk/henkilö. Hin­taan sisäl­tyy täy­si­hoi­to, majoi­tus 2 hen­gen huo­neis­sa ja loma-ohjel­ma. Mat­ka­kus­tan­nuk­sis­ta loma­paik­kaan kukin vas­taa itse.

Lisä­tie­to­ja ja haku­lo­mak­kei­ta Muis­ti­luot­sis­ta puh. 040 553 2548 tai muistiluotsi@suomenselanmuisti.fi.

Loma­mai­nos pdf-tie­dos­to­na: Tuet­tu loma_2020