Yhdes­sä koh­ti aivo­ter­veyt­tä- ryh­mä  kes­ki­viik­koi­sin klo 17.30-19.00 alkaen 3.2.2021

Ryh­mä kokoon­tuu Mic­ro­soft Team­sis­sa 10 ker­taa: 3.2, 10.2, 17.2, 24.2, 3.3, 10.3, 17.3, 24.3, 31.3 ja 7.4

Elä­mä haas­taa aivo­ja monin tavoin: 

lii­kum­me lii­an vähän, käy­täm­me run­saas­ti suo­laa, epä­ter­veel­li­siä ras­vo­ja, päih­tei­tä, stres­saan­num­me ja nukum­me huonosti.

Tule mukaan innos­ta­vaan ryh­mään poh­ti­maan ja oppi­maan omaan aivo­ter­vey­teen vai­kut­ta­vis­ta asioista!

 

Ohjaa­ja­na toi­mii vapaa­eh­toi­nen aivoterveyslähettiläs.

Ilmoit­tau­tu­mi­nen 29.1 men­nes­sä täs­tä.

Ryh­mään ote­taan kuusi ensim­mäi­se­nä ilmoit­tau­tu­nut­ta henkilöä. 

 

Lisä­tie­to­ja: Kati Göös puh. 044 770 0025 tai kati.goos@suomenselanmuisti.fi