Kurs­si on suun­nat­tu alku­vai­heen muis­ti­sai­raut­ta sai­ras­ta­vil­le yhdes­sä puo­li­son­sa kanssa

Kurs­sil­la on nel­jä kokoon­tu­mis­ker­taa , jot­ka tar­joa­vat eväi­tä muis­ti­sai­rau­den värit­tä­mään yhtei­seen arkeen. Kokoon­tu­mi­set ovat Muis­ti­luot­sin tilois­sa, Teh­taan­ka­tu 18 b 13.

Kokoon­tu­mis­ker­rat ja teemat:

Ti 30.8. klo 13-15 Roo­lit ja muut­tu­va vuorovaikutus

To 8.9. klo 13-15 Tunteet

To 15.9. klo 13-15 Pari­suh­teen tule­vai­suu­teen varautuminen 

To 6.10. klo 13-15 Vah­vuu­det ja voimavarat

Ilmoit­tau­tu­mi­nen ja lisä­tie­dot 26.8. men­nes­sä p. 044 7720093, muistiluotsi@suomenselanmuisti.fi

 

naishahmo pitelee yhdellä kädellä kakkua, josta mieshahmo ottaa palasen