Muis­ti­liit­to jär­jes­tää yhteis­työs­sä MTLH:n kans­sa per­he­lo­man muis­ti­sai­rau­teen sai­ras­tu­neil­le 15.-20.6.2020 Nuo­ri­so­kes­kus Piis­pa­las­sa, Kan­non­kos­kel­la.
Per­he­lo­mal­le voi hakea 15.3.2020 men­nes­sä säh­köi­sel­lä loma­tu­ki­ha­ke­muk­sel­la tääl­lä. 
Lomaan sisäl­tyy täy­si­hoi­to, majoi­tus per­he­koon mukai­sis­sa huoneissa/huoneistoissa, ryh­mä­koh­tai­nen ohjel­ma, ylei­nen vapaa-ajan ohjel­ma, allas­osas­ton ja kun­to­sa­lin käyt­tö. Oma­vas­tuu 20€/vrk aikui­set ja yli 17v. lap­set.

Perheloma_MAINOS