Ter­ve­tu­loa osal­lis­tu­maan Muis­ti­va­paa­eh­tois­ten syyss­tart­tiin ja orien­toi­tu­maan syyskaudelle

Kokoon­num­me täl­lä ker­taa etäyh­tey­del­lä 15.8. klo 14-15 ja 16.8. klo 17-18

Ohjel­mas­sa:

  • Sosio­no­mio­pis­ke­li­ja esit­te­lee opin­näy­te­työn tulok­sia muis­ti­va­paa­eh­tois­toi­mi­joi­den kokemuksistaNeljä hahmoa käsi kädessä vierekkäin.
  • Huo­li-ilmoi­tuk­sen tekeminen
  • Ajan­koh­tai­sia asioita

Ilmoit­tau­du itsel­le­si parem­min sovi­val­le ajan­koh­dal­le 9.8 men­nes­sä Katil­le 044 770 0025 tai kati.goos@suomenselanmuisti.fi, niin saat osal­lis­tu­mis­lin­kin sähköpostiisi.