Koro­na­vi­ruse­pi­de­mian tilan­tees­ta joh­tuen kaik­ki Muis­ti­luot­sin ryh­mä­toi­min­not sekä maa­kun­nan muis­ti­neu­vo­lat ovat tauol­la Poh­jois-Poh­jan­maan osal­ta 18.1.2021 saak­ka ja Kes­ki-Poh­jan­maal­la 8.1.2021 saakka.

Kai­kil­le ryh­mä­toi­min­nois­sa kävi­jöil­le on ilmoi­tet­tu asias­ta hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti. Toi­min­nan jat­ku­mi­ses­ta ilmoi­tam­me kai­kil­le syk­syl­lä muka­na olleil­le henkilökohtaisesti.

Pide­tään itses­täm­me ja toi­sis­tam­me huolta!