Muis­tiai­sia mais­tiai­sia - aivo- ja muis­ti­ter­veys­se­mi­naa­ri 29.9.2023 klo 9-12
Ark­ti­kum, Poh­jois­ran­ta 4, Rovaniemi


Etä­kat­so­mot: Kok­ko­la, Teh­taan­ka­tu 18
ja Pyhä­jär­vi, valtuustosali

 

Voit osal­lis­tua semi­naa­riin pai­kan­pääl­lä, Kok­ko­lan, Oulun ja Pyhä­jär­ven etä­kat­so­mois­sa tai etäyh­tey­del­lä omal­la lait­teel­la­si. Semi­naa­ri on mak­su­ton. Rova­nie­mel­lä osal­lis­tu­vil­le on tar­jol­la aamu­kah­vit ja lounas.
Ilmoittautuminen:
ROVA­NIE­MI: 4.9.2023 men­nes­sä:
toimisto@lapinmuistiyhdistys.fi tai puh. 040 508 0482.

KOK­KO­LA: Ilmoit­tau­tu­mi­nen 25.9. men­nes­sä: puh. 044 493 1267

OULU: Ilmoit­tau­tu­mi­nen 28.9. men­nes­sä: puh. 044 7245 857

PYHÄ­JÄR­VI: ei ilmoittautumista

Mikä­li osal­lis­tut etäyh­tey­del­lä, pää­set mukaan täs­tä. Kokous­tun­nus: 316 432 872 685 Tun­nus­koo­di: GcUN69

OHJEL­MA

klo 8.15 aamu­kah­vit (Rova­nie­mi ja Pyhäjärvi)

klo 9-9.10 semi­naa­rin avaus

klo 9.10-9.30 ajan­koh­tais­ta FIN­GER-tut­ki­muk­ses­ta ja toi­min­ta­mal­lis­ta Jen­ni Kul­ma­la, Geron­to­lo­gian pro­fes­so­ri, Tam­pe­reen yli­opis­to, Eri­kois­tut­ki­ja, THL

klo 9.30-10.30 Lii­ku, lepää, syö ja lau­la – sitä aivo­si arvos­ta­vat! Pip­sa Tuo­mi­nen, Ter­veys­tie­tei­den toh­to­ri, fysio­te­ra­pian lehtori

klo 10.30-10.45 tauko

klo 10.45-11.45 Mie­li mukaan muu­tok­seen Anu Tevan­lin­na, Ter­veysp­sy­ko­lo­gi, tietokirjailija

klo 11.45-11.55 Aivot, musiik­ki ja lii­kun­ta, Kat­rii­na Holck, muis­tioh­jaa­ja, elintapavalmentaja

klo 11.55 semi­naa­rin lop­pusa­nat ja lou­nas (lou­nas vain pai­kan­pääl­lä Rova­nie­mel­lä osallistuville)

Ter­ve­tu­loa!

Täs­tä voit tulos­taa tilai­suu­den esit­teen jaet­ta­vak­si: Rova­nie­mi, Pyhä­jär­vi, Kok­ko­la

 

Saavutettavuustyökalut