Muis­ti- ja omais­hoi­to­kah­vi­lois­ta saat kah­vi­kup­po­sen äärel­lä tie­toa muis­tis­ta, aivo­ter­vey­des­tä, omais­hoi­dos­ta tai muis­ta ajan­koh­tai­sis­ta aiheista.

Kevään 2022 kahvilat:

  • Meri­jär­vi 14.4. klo 12-14, seu­ra­kun­ta­ta­lo, Kirk­ko­tie 14
    Yhteis­työs­sä Joki­laak­so­jen omais­hoi­ta­jat ja lähei­set ry. Voit katsoa/tulostaa tar­kem­mat tie­dot täs­tä.
  • Kan­nus 21.4. klo 13-15, Kivi­ko­lo (seu­ra­kun­ta­ta­lo), Val­ta­ka­tu 13
    Yhteis­työs­sä Kok­ko­lan­seu­dun omais­hoi­ta­jat ry. Tee­ma­na kuu­lo, aihet­ta alus­ta­mas­sa audio­no­mi Sirk­ka Juusela-Pekkarinen
  • Sie­vi 29.4. klo 12-14, Tai­de­laa­ri (kir­jas­ton ala­ker­ta), Hai­ko­lan­tie 19
    Yhteis­työs­sä Joki­laak­so­jen omais­hoi­ta­jat ja lähei­set ry. Voit katsoa/tulostaa tar­kem­mat tie­dot täs­tä.

Ter­ve­tu­loa mukaan!