Läh­de mukaan iloi­sel­le tans­si­reis­sul­le Vihan­tiin ke 12.6.24.!

Tans­sia tah­dit­taa Rei­ma Huh­ta­la & Tai­mo Löfin yhtye!
Tar­jol­la myös yhteis­lau­lua, visai­lua ja kisai­lua, hyvää seu­raa sekä tie­tys­ti kah­via ja makkaraa!
Pai­kan pääl­lä ollaan klo 12 -15. Bus­si­reit­ti: Haa­pa­jär­vi-Niva­la-Yli­vies­ka-Oulai­nen-Vihan­ti.  Kyy­ti­mak­su 10€/henkilö.
Lisä­tie­dot ja ilmoit­tau­tu­mi­nen 4.6. men­nes­sä: Gre­ta puh. 040 026 8711

Saavutettavuustyökalut