Etsi­kö itsel­le­si sopi­vaa vapaa­eh­tois­teh­tä­vää? Kiin­nos­taa­ko muis­ti- ja aivoterveysasiat?

Haluat­ko olla tuke­na muis­ti­sai­ras­tu­neen arjes­sa? Toi­mit­ko jo vapaa­eh­toi­se­na ja haluat lisää tie­toa muistiasioista?

MUIS­TI­VA­PAA­EH­TOIS­TOI­MIN­NAN KOU­LU­TUS KOKKOLASSA

18.5, 25.5 ja 1.6.2022 klo 17.00-19.000

Muis­ti­luot­sin tilat, Teh­taan­ka­tu 18 b13

Sisäl­löt:
Ke 18.5

-Suo­men­se­län Muis­ti ry:n ja Kes­ki-Poh­jan­maan Muis­ti­luot­sin toiminta

-Kuin­ka koh­taan muis­ti­sai­raan ihmi­sen? -luento

-Mitä on muistivapaaehtoisuus?

Ke 25.5

-Perus­tie­toa muistisairauksista

-Vapaa­eh­toi­nen muis­ti­sai­raan ihmi­sen toi­min­ta­ky­vyn ja per­heen tukena.

Ke 1.6

-Muis­ti-KaVe­Ri­na toi­mi­mi­nen, Muis­ti-KaVe­Rin oma hyvinvointi.

Lisä­tie­to­ja ja ilmoit­tau­tu­mi­nen 16.5 men­nes­sä 044 770 0025 tai muistiluotsi@suomenselanmuisti.finaishahmi pitelee yhdellä kädellä kakkua, josta mieshahmo ottaa palasen

Kou­lu­tuk­sen jär­jes­tää Kes­ki-Poh­jan­maan Muis­ti­luot­si, se on mak­su­ton eikä vel­voi­ta sinua mihinkään.