Muis­ti­va­paa­eh­tois­toi­min­nan kou­lu­tus Kok­ko­las­sa

Kenel­le: Muis­ti­luot­sin vapaa­eh­tois­toi­min­nas­ta kiin­nos­tu­neil­le sekä muis­ti­sai­rai­den ihmis­ten paris­sa vapaa­eh­tois­työ­tä teke­vil­le (29.9 ja 6.10.)
Kurs­si on mak­su­ton, eikä vel­voi­ta sinua mihin­kään.
Aika: 29.9, 6.10, ja 7.10.2020 klo 17.30-20.00
Paik­ka: Kes­ki-Poh­jan­maan Muis­ti­luot­sin tilat
Teh­taan­ka­tu 18 B 13, Kok­ko­la

Sisäl­tö:

29.9 Muis­ti­luot­sin toi­min­nan esit­te­ly, Muis­tin toi­min­ta ja muis­ti­sai­rau­det
6.10 Muis­ti­sai­raan ihmi­sen koh­taa­mi­nen
7.10MuistiKaVeRiksi; Muis­ti­per­heen tuke­mi­nen, toi­min­ta­ky­vyn tuke­mi­nen, Vapaa­eh­toi­se­na jak­sa­mi­nen

Lisä­tie­to­ja ja ilmoit­tau­tu­mi­nen 22.9 men­nes­sä
p. 044 770 0025 tai muistiluotsi@suomenselanmuisti.fi
www.suomenselanmuisti.fi

Täs­tä löy­tyy muis­ti­va­paa­eh­tois­työn kou­lu­tuse­si­te