Olet­ko innos­tu­nut aivo­ter­vey­den edis­tä­mi­ses­tä?
Haluai­sit­ko jakaa tie­toa, ohjei­ta ja vink­ke­jä aivo­ter­vey­des­tä  tai  toi­mia aivo­ter­veys­ryh­män ohjaa­ja­na?

Nyt oli­si mah­dol­li­suus kou­lut­tau­tua vapaa­eh­toi­sek­si AIVO­TER­VEYS­LÄ­HET­TI­LÄÄK­SI

5.11. ja 12.11 klo 12-15.30, Muis­ti­luot­sin tilat, Teh­taan­ka­tu 18 b13, Kok­ko­la

Kou­lu­tus on mak­su­ton. Osal­lis­tu­ja saa mukaan­sa muis­ti­ti­kul­la dia­se­tin luen­to­ti­lai­suuk­sia var­ten ja oppaan ryh­mien ohjaa­mi­seen.

Koke­mus ryh­mä­noh­jaa­mi­ses­ta ja/tai sosi­aa­li- ja ter­vey­sa­las­ta on avuk­si.

Lisä­tie­to­ja ja ilmoit­tau­tu­mi­nen 2.11 men­nes­sä 044 770 0025 Katil­le tai muistiluotsi@suomenselanmuisti.fi

Kou­lu­tus jär­jes­te­tään tilan­teen vaa­ties­sa etäyh­tey­del­lä.

Kat­so kou­lu­tuse­si­te täs­tä Aivo­ter­veys­lä­het­ti­läs_2020-esi­te