Kar­pa­lo­se­mi­naa­ri muis­tiam­mat­ti­lai­sil­le jär­jes­te­tään jäl­leen Yli­vies­kas­sa kevääl­lä 2019. Tut­tuun tapaan ilta­päi­väl­lä on rin­nak­kais­se­mi­naa­ri, joka on suun­nat­tu muis­ti­sai­rail­le ihmi­sil­le ja lähei­sil­le.

Kat­so ohjel­ma ja ilmoit­tau­du täs­tä.

Tutus­tu semi­naa­rie­sit­tee­seen: Karpaloseminaari_2019_ohjelma