Muis­tiam­mat­ti­lai­nen; tule saa­maan tie­toa ja tukea työ­hö­si!

Kat­so ammat­ti­lais­ten ohjel­ma täs­tä. Ilmoit­tau­tu­mi­nen 11.3. men­nes­sä tääl­lä.

Muis­ti­sai­raut­ta sai­ras­ta­va ja lähei­nen; tule saa­maan tie­toa ja tukea elä­mään muis­ti­sai­rau­den kans­sa!

Ilta­päi­vän mak­su­ton rin­nak­kais­se­mi­na­ri on suun­nat­tu muis­ti­sai­raut­ta sai­ras­ta­vil­le ja lähei­sil­le, kat­so ohjel­ma täs­tä.
Ilmoit­tau­tu­mi­nen 11.3. men­nes­sä puh. 040 026 8711