Olet­ko kiin­nos­tu­nut aivo­ter­vey­den edistämisestä? 

Haluai­sit­ko jär­jes­tää aivo­ter­vey­teen liit­ty­vän luen­non tai Yhdes­sä koh­ti aivo­ter­veyt­tä -ryh­mä­toi­min­taa eri kohderyhmille?

Nyt oli­si mah­dol­li­suus kou­lut­tau­tua vapaaehtoiseksi

 

AIVO­TER­VEYS­LÄ­HET­TI­LÄÄK­SI KALA­JOEL­LA Hahmo, jolla viitta yllään, nostaa kättä.

13.9.2022 klo 9.00-16.00 Ven­te­län talo, Ven­te­län­tie 1

Osal­lis­tu­ja saa mukaan­sa muis­ti­ti­kul­la dia­se­tin luen­to­ti­lai­suuk­sia var­ten ja oppaan ryh­mien ohjaamiseen.

Koke­mus ryh­mä­noh­jaa­mi­ses­ta ja/tai sosi­aa­li- ja ter­vey­sa­las­ta on avuk­si. Kou­lu­tuk­sen jär­jes­tää Kes­ki-Poh­jan­maan Muistiluotsi.

 

Lue lisää aivo­ter­veys­lä­het­ti­läs­toi­min­nas­ta täs­tä.

tai 044 770 0025, kati.goos@suomenselanmuisti.fi

Ilmoit­tau­du 6.9 men­nes­sä pai­na­mal­la täs­tä. 

Kou­lu­tus on mak­su­ton ja sisäl­tää päi­vän tarjoilut.