Muis­ti­luot­si ja Suom­sen­se­län Muis­ti ry esit­täy­tyy kaup­po­jen pihoil­la kesä­kuus­sa Les­ti- ja Per­hon­jo­ki­laak­son alu­eel­la.  Kier­ros jär­jes­te­tään yhteis­työs­sä Kes­ki-Poh­jan­maan omais­hoi­to­yh­dis­tyk­sen sekä Fin­Fa­mi Poh­jan­maan kans­sa. Ter­ve­tu­loa jutus­te­le­maan ja kyse­le­mään mie­len­pääl­lä ole­vis­ta muis­ti- ja omaisasioista.

 

Info­kier­rok­sen pai­kat ja aikataulu:

Tiis­tai 14.6.

Les­ti­jär­vi, Salen piha; klo 9-10kaksi ystävällistä kasvoa ja puhekuplat

Toho­lam­pi, S-Mar­ke­tin piha; klo 11-12.30

Maa­nan­tai 27.6.

Per­ho, S-Mar­ke­tin piha; klo 9.30-11

Hal­sua, K-Mar­ke­tin piha; klo 12.30-14