Aivo­ter­veys­lä­het­ti­läs­kou­lu­tus Haapavedellä
28.9 klo 9.00-15.30. Kou­lu­tus jär­jes­te­tään Omai­sOi­van tilas­sa, Van­ha­tie 53.

Olet­ko kiin­nos­tu­nut aivo­ter­vey­den edistämisestä?Haluaisitko jär­jes­tää aivo­ter­vey­teen liit­ty­vän luen­non tai Yhdes­sä koh­ti aivo­ter­veyt­tä- ryhmätoimintaa?

Nyt oli­si mah­dol­li­suus kou­lut­tau­tua vapaa­eh­toi­sek­si AIVOTERVEYSLÄHETTILÄÄKSI.

Osal­lis­tu­ja saa mukaan­sa muis­ti­ti­kul­la dia­se­tin luen­to­ti­lai­suuk­sia var­ten ja oppaan ryh­mien ohjaa­mi­seen. Koke­mus ryh­mä­noh­jaa­mi­ses­ta ja/tai sosi­aa­li- ja ter­vey­sa­las­ta on avuksi.

Kou­lu­tus on maksuton.

Kat­so kou­lu­tuse­si­te täs­tä. Tie­dus­te­lut: 044 770 0025 tai kati.goos@suomenselanmuisti.fi

Ilmoit­tau­du 24.9.2021 men­nes­sä klik­kaa­mal­la täs­tä.