Ahaa !-aivot­ree­nioh­jaa­ja­kou­lu­tus

Aika: 17.11, 24.11, 1.12 ja 8.12 klo 9-15

Paik­ka: Omai­sOi­van tilat, Van­ha­tie 52, Haa­pa­ve­si

Kou­lut­ta­ja: Mir­ja Hyn­ni­nen, vas­taa­va muis­ti­asian­tun­ti­ja

Kat­so kou­lu­tuse­si­te täs­tä.

Kou­lu­tus on mak­su­ton ja sisäl­tää lou­naan ja päi­vä­kah­vit
Ilmoit­tau­du 9.11.2020 men­nes­sä verk­ko­lo­mak­keel­la klik­kaa­mal­la tätä_Ahaa! Haa­pa­ve­si

tai Katil­le 040-770 0025, muistiluotsi@suomenselanmuisti.fi