Kurs­sil­la saat perus­tie­toa muis­ti­sai­rau­des­ta ja elä­mäs­tä sen kans­sa sekä mah­dol­li­suu­den vaih­taa aja­tuk­sia samas­sa elä­män­ti­lan­tees­sa ole­vien kanssa. 
Kurs­si on tar­koi­tet­tu var­hais­ta tai lie­vää muis­ti­sai­raut­ta sai­ras­ta­vil­le sekä muis­ti­sai­rai­den ihmis­ten läheisille.

 

Mak­su­ton kurs­si jär­jes­te­tään Toho­lam­min kunnantalolla.

 

 

Kurs­sin aika­tau­lu ja ohjelma:

to 4.4. 2024 klo 13 - 15 Muis­ti­sai­rau­det ja nii­den eteneminen

to 11.4. 2024 klo 13 - 15 Arki muis­ti­sai­rau­den kanssa

to 18.4. 2024 klo 13 - 15 Tur­val­li­suus ja tule­vai­suu­teen varautuminen

to 25.4. 2024 klo 13 - 15 Etuu­det ja pal­ve­lut, omaishoitajuus

Ilmoit­tau­tu­mi­nen 28.3.2024 mennessä

puh. 044 770 0025 tai

muistiluotsi@suomenselanmuisti.fi

Saavutettavuustyökalut