YHTEI­NEN LOMA MUIS­TI­SAI­RAUT­TA SAI­RAS­TA­VIL­LE JA LÄHEISILLE

IRTIOT­TO ARJESTA
15.-20.8.2021 ROKUA HEALTH SPA

Loman oma­vas­tuu 20€/vrk/henkilö
Hin­taan sisältyy:
*majoi­tus 2 hen­gen huoneissa
*täy­si­hoi­to
*loma-ohjel­ma
Mat­ka­kus­tan­nuk­sis­ta loma­paik­kaan kukin vas­taa itse.

Hen­ki­lö­koh­tai­set hake­muk­set teh­dään säh­köi­ses­ti osoit­tees­sa www.mtlh.fi taiMTLH:n loma­tu­ki­ha­ke­mus­lo­mak­keel­la, joka palautetaan
15.5.2021 men­nes­sä osoit­tee­seen Maa­seu­dun Ter­veys-ja Loma­huol­to, Ruo­ho­lah­den­ka­tu 8, 4. krs, 00180 Helsinki

Lisä­tie­to­ja ja haku­lo­mak­kei­ta: puh. 040 553 2548 tai muistiluotsi@suomenselanmuisti.fi

Kat­so täs­tä loman esite