21.6 Info-kier­tue yhdes­sä Kes­ki-Poh­jan­maan Muis­ti­luot­sin ja Fin­fa­mi Poh­jan­maan kanssa.

Tie­toa mm. aivo­ter­vey­des­tä, muis­ti­sai­rauk­sis­ta ja nii­den ennaltaehkäisystä.

Klo 9.30-11.00 Loh­ta­jan S-Market

Klo 12.30-14.00 Käl­viän S-Market

Klo 15.00-16.30 Ulla­van Kyläkauppa

 

Ter­ve­tu­loa käymään!

 

Saavutettavuustyökalut