VIR­KIS­TYS- JA HYVIN­VOIN­TI­PÄI­VÄ OMAIS­HOI­TA­JIL­LE / OMAISILLE
18.3.2021 klo 9-15
Käl­viän opis­tol­la, Opis­ton­tie 1

Päi­vän aika­na kes­ki­ty­tään oman hyvin­voin­nin yllä­pi­tä­mi­seen. Tie­toa ikään­ty­vien lii­kun­nas­ta ja ravit­se­muk­ses­ta, toiminnallisia
ja ren­tout­ta­via har­joit­tei­ta sekä vir­kis­tä­vää yhdes­sä­oloa. Oma­vas­tuu 11 €/hlö, sisäl­tää lou­naan ja päiväkahvit

Kat­so esi­te täs­tä
Lisä­tie­to­ja ja ilmoit­tau­tu­mi­set 24.2 mennessä:
Fin­Fa­mi Poh­jan­maa 044 763 4100
Muis­ti­luot­si Kes­ki-Poh­jan­maa 044 772 0093
Kok­ko­lan­seu­dun Omais­hoi­ta­jat ry 044 336 0122